RSS
A A A
SmodBIP

BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. WOLNOŚCI 1
62-045 PNIEWY
TEL. (61) 29 10 756
FAX (61) 29 11 248
e-mail: ops@opspniewy.pl
WWW.OPSPNIEWY.PL


Kierownik: Bernadeta Markiewicz Tel. 61-29-36-505

Zastępca Kierownika: Halina Szabowska-Lisek Tel. 61-29-36-506

Główny Księgowy: Aldona Jóźwiak Tel. 61-29-36-508

Dział Metodyczny:

Pokój nr 10
starszy pracownik socjalny - Agata Korpik
starszy pracownik socjalny - Eliza Olejniczak
Tel. 61-29-36-502

Pokój nr 11
specjalista pracy socjalnej - Ewa Biedziak
specjalista pracy socjalnej - Alina Porwich
Tel. 61-29-36-503

Pokój nr 18
specjalista pracy socjalnej - Romana Bilewska
specjalista pracy socjalnej - Agnieszka Śmigielska
Tel. 61-29-36-510

Dział Świadczeń Socjalnych
(ul. Św. Ducha 10 - budynek bursy szkolnej)

Pokój 4
podinspektor Mikołaj Stępień
tel. 61-29-11-168 w.103

Pokoj 5
inspektor Marta Puk
tel. 61-29-11-168 w.105

Pokój 6
inspektor Rita Fryder
tel. 61-29-11-168 w.106

Budynek w podwórzu:

Pokój nr 1
psycholog - Dorota Krzyżagórska 
Tel. 61-29-36-512

Pokój nr 2
radca prawny - Bartosz Przewoźny
Tel. 61-29-36-511

Dział Świadczeń:

Pokój nr 12
starszy pracownik socjalny ds. świadczeń - Aleksandra Jendruch
inspektor - Magdalena Jabłońska-Pupka
Tel. 61-29-36-504

Dział księgowości:

Pokój nr 14
główny księgowy - Aldona Jóźwiak
Tel. 61-29-36-507
starszy referent - Ewa Lisińska
Tel. 61-29-36-508

Dzienny Dom Seniora:

starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych - Elżbieta Musiał
instruktor ds. kulturalno-oświatowych - Agata Darmowska
Tel. 61-29-36-500
administrator: Maciej Chlebowski

Aktualności

Nowe kryteria dla świadczeń rodzinnych

28.09.2012

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach – Dział Świadczeń Socjalnych informuje, że od 1 listopada 2012r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych do - 539,00 zł na osobę w rodzinie lub 623,00 zł na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Zmiana kryteriów dochodowych

28.09.2012

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach informuję, że w związku z wejściem w życie 
z dniem l października 2012r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej, wzrosną kwoty kryteriów dochodowych oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Formularz oferty

12.07.2012

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie zamówienia pn.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, warsztatów i kursu prawa jazdy
wraz z wynajęciem sali i cateringiem przewidzianych w projekcie

„Aktywność szansą na zmiany” 

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko asystenta rodziny

21.02.2012

Ogłoszenie wyniku naboru

na stanowisko asystenta rodziny
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko asystenta rodziny została wybrana

Pani Anna Jabłońska – zam. BuszewoOpublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 21.03.2013
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 29.04.2011
Dokument oglądany razy: 103 859